Studio Papaver

Home

30 mei 2014

Artikel voor publicatie REZONE

Wat gebeurt er wanneer architecten en game-ontwerpers samen een spelervaring bedenken om een leegstaande fabriek nieuw leven in te blazen? Deze vraag stond centraal in het project Rezone Playful Interventions,  een initiatief van culturele organisaties het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) en de Digitale Werkplaats (DW) in Den Bosch, in samenwerking met Michiel de Lange van The Mobile City. Naar aanleiding van het project Leve de Krimp! is Studio Papaver gevraagd om een essay te schrijven voor de eindpublicatie. In dit artikel reflecteert Studio Papaver vanuit de eigen ervaring met Leve de Krimp! op de rol van spel in stedelijk ontwerp en denkt tevens na over de vraag hoe spelinterventies een rol kunnen spelen bij het activeren van leegstand en gebiedsontwikkeling.

Publicatie Rezone

Download een PDF van het artikel Eerst spelen dan ontwerpen

Download een PDF van de volledige publicatie

9 januari 2014

Leve de krimp! in jaarboek 2013


Het project Leve de Krimp! van Studio Papaver – in samenwerking met grafisch ontwerpers We Are Amp – is één van de 27 geselecteerde projecten in het Nederlandse jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2013. Het jaarboek brengt de beste, mooiste en meest voorbeeldige plannen, projecten en studies van 2013 in beeld. De projecten zijn ondergebracht in vier actuele thema’s: een lange adem bij het werken aan de stad, een nieuwe rol voor ontwerpers, bewezen ambacht, ingenieurskunst en ruimtelijk ontwerp. Het project Leve de Krimp! behoort tot de categorie ‘een nieuwe rol voor ontwerpers’. De selectiecommissie van het jaarboek bestond uit Eric Luiten (Rijksadviseur Landschap en Water), Jelte Boeijenga, Marieke Berkers, Ruurd Gietema en Maike van Stiphout.

Leve de Krimp - jaarboek

Het project Leve de Krimp! is een alternate reality game, een spelvorm waarbij bewoners uit een krimpgebied zich inleven in het jaar 2039. Bij aanvang van het spel wordt een beeld van deze toekomst geschetst; een wereld waarin niet geanticipeerd is op de krimp. Het spel illustreert deze toekomst door vier personages uit 2039 te laten vertellen hoe zij leven en waarmee zij worstelen in deze toekomstige – maar realistische – wereld. Vervolgens nodigt het spel bewoners uit het krimpgebied uit om mee te spelen. Spelers krijgen spelopdrachten die hen nú al laten ervaren wat een dergelijke toekomst betekent voor hun alledaagse leven. Spelers krijgen daarna de kans om met acties in het heden, 2013, de toekomst in 2039 positief te veranderen.

Studio Papaver heeft in het voorjaar van 2013 een eerste kleinschalige pilot van het spel gedraaid in de Achterhoek, een anticipeerregio. Drie bewoners hebben zich ingeleefd in het jaar 2039 en via opdrachten aan ideeën gewerkt om deze toekomst positief te beïnvloeden. De resultaten van deze eerste pilot zijn verrassend en veelbelovend. Studio Papaver is zoekt momenteel naar financiële middelen om het spel verder uit te werken en uit te voeren in krimpgebieden in Nederland.

Uit het jaarboek:

“Leve de Krimp! gaat de grote problematiek van teruglopende bevolkingsaantallen niet te lijf met beleidsstukken of structuurplannen, maar met een spel voor en met bewoners. Bewoners die wél in deze gebieden willen blijven wonen worden spelenderwijs bewust gemaakt van en betrokken bij de toekomst van hun eigen leefomgeving.”

“Studio Papaver geeft met Leve de Krimp! vorm aan stedenbouw nieuwe stijl waarin communicatie een sleutelrol speelt.”