Studio Papaver

Home

23 oktober 2014

Interview met Oog voor de buurt

Met het programma Oog voor de buurt zet Atelier Rijksbouwmeester zich sinds enkele jaren in voor het stimuleren van ontwerpkracht in aandachtswijken. Met multidisciplinaire ontwerpteams wordt gewerkt aan zowel sociale als fysieke vraagstukken in grootstedelijke wijken, krimpgebieden en anticipeerregio’s, waarbij de leefbaarheid van de bewoners steeds centraal staat. Op de website Oogvoordebuurt.nl delen ontwerpers, bestuurders en andere professionals hun visie op de thema’s en onderzoeken. Oog voor de buurt nodigde Studio Papaver uit voor een interview, om in te gaan op het spel Leve de Krimp!

“Spel daagt uit en stimuleert. Daarom zet Studio Papaver een alternate reality game in om het ruimtelijke vraagstuk aan te pakken dat Nederland steeds meer in haar greep houdt: krimp. Het inzetten van een spel is niet de meest gangbare manier om een leefbaarheidskwestie, zoals krimp, aan te pakken, maar meent Studio Papaver: “doordat de spelers zich inleven in een toekomst met krimp, ervaren ze zelf wat de gevolgen hiervan zijn. Er ontstaat een grote betrokkenheid, waarbij de deelnemers met eigen ideeën komen om met deze demografische ontwikkeling om te gaan.” Anne Seghers en Zineb Seghrouchni van Studio Papaver vertellen over hun visie op de stedebouw en het aanpakken van krimp.”

Lees het hele artikel op oogvoordebuurt.nl

30 mei 2014

Artikel voor publicatie REZONE

Wat gebeurt er wanneer architecten en game-ontwerpers samen een spelervaring bedenken om een leegstaande fabriek nieuw leven in te blazen? Deze vraag stond centraal in het project Rezone Playful Interventions,  een initiatief van culturele organisaties het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) en de Digitale Werkplaats (DW) in Den Bosch, in samenwerking met Michiel de Lange van The Mobile City. Naar aanleiding van het project Leve de Krimp! is Studio Papaver gevraagd om een essay te schrijven voor de eindpublicatie. In dit artikel reflecteert Studio Papaver vanuit de eigen ervaring met Leve de Krimp! op de rol van spel in stedelijk ontwerp en denkt tevens na over de vraag hoe spelinterventies een rol kunnen spelen bij het activeren van leegstand en gebiedsontwikkeling.

Publicatie Rezone

Download een PDF van het artikel Eerst spelen dan ontwerpen

Download een PDF van de volledige publicatie