Studio Papaver

Home

6 mei 2013

H-LAB: nieuwe condities

In het kader van het project H-LAB in Heesterveld, werkte Anne Seghers van Studio Papaver op uitnodiging van en samen met Iris Schutten aan een onderzoek naar andere financieringsvormen en organisatiemodellen voor een adaptieve stad. Want waar de woningbouw de laatste honderd jaar een ontwikkeling heeft doorgemaakt van schaalvergroting en specialisatie wordt nu de omgekeerde richting belangrijk. De toekomst ligt in de transformatie van de bestaande voorraad en daarvoor zijn veranderingen nodig zijn op organisatorisch en financieel gebied, met name als het gaat om sociale woningbouw. Om tot een nieuwe strategie te komen zijn bestaande financierings-en organisatiemodellen bekeken aan de hand van interviews met uiteenlopende experts en diverse voorbeeldprojecten.


Om tot adaptief vastgoed en daarmee tot een adaptieve stad te komen, is gekeken welke financieringsvormen en organisatieconstructies kunnen fungeren als een humuslaag waarop deze adaptieve stad kan groeien. Sommige modellen zijn nieuw of in opkomst, andere bestaan al langer in andere branches maar vinden nog niet vaak hun weg naar toepassing in de gebouwde omgeving. Bij het inventariseren van geschikte financierings- en organisatiemodellen zijn er drie trends/denkpatronen te ontdekken.

- Het kortsluiten en/of verkleinen van systemen, zoals bij Revolving Fund, Cash-flow planning, Right to challenge, Prestatiecontract en Urban Mining
- Het herstellen van vertrouwen, zoals bij Trusts, LETS / Timebanking, Constructie Pyr en Coöperaties / Parapluhypotheken
- Het verbreden van investerend vermogen, zoals bij Slimmer Kopen, Crowd Funding, Koop/huur korting voor projecten met sociale en/of culturele meerwaarde, BIZ en Koophuur

Voor deze studie werden geïnterviewd: Mariska van den Berg, Karel Dekker, John Habraken, Eva de Klerk, Ruben Maes, Bart van den ouden, Hans Suurmond en Willem Verbaan. Voorbeeldprojecten die aan de orde komen zijn onder meer de Solids, het NDSM terrein en De Noordeparkbar in Amsterdam, De Atoomclub en de Vechtclub XL in Utrecht, Villa Welpeloo (Superuse Studios), de Champlain Housing Trust in Vermont (USA), Time/Bank, De Grote Pyr en de Lange beestenmarkt in Den Haag en het Wallisblock in Rotterdam.

Deze studie is gedaan op uitnodiging van en in samenwerking met Iris Schutten, in het kader van H-lab, een architectonisch evenement en cultureel programma in Heesterveld waarbij het ontwikkelen vanuit en voorbij de tussentijd centraal staat.

Deze studie is financieel mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur (nu Stimuleringsfonds Creatieve Industrie).

Download hier de pdf van het onderzoek.

28 maart 2013

Leve de Krimp!

Op 21 maart heeft Studio Papaver in Het Nieuwe Instituut het bidbook van het project Leve de Krimp! gepresenteerd. Dit project is uitgevoerd binnen de Studio for Unsolicited Architecture, Design and E-culture, een initiatief van het NAi en het Ministerie van I en M, ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Studio Papaver heeft in dit project nauw samengewerkt met de grafisch vormgevers van We-Are-Amp.

Leve de Krimp!
Het projectvoorstel Leve de Krimp! is een spelmethode die inzet op het activeren de belangrijkste stakeholders in een krimpgebied, namelijk de bewoners zelf. Leve de Krimp! draagt bij aan het stimuleren van bewustwording over de effecten van krimp op het alledaagse leven van bewoners. Ook bevordert het project het probleemeigenaarschap van krimp bij bewoners. En ten slotte zorgt Leve de Krimp! dat de collectieve intelligentie van de bewoners in een krimpgebied aangeboord wordt om zo tot bottom-up gedragen oplossingen en ideeën te komen. De methode gaat uit van de kansen die er in krimpgebieden liggen wanneer er slimme kortsluitingen worden gelegd tussen kennis, energie, materialen, diensten en geld. Op deze manier kan de leefkwaliteit in een krimpgebied hoog blijven – of zelfs hoger worden – ondanks dat er een kwantitatieve afname van inwoners plaatsvindt. De methode die de spelvorm Leve de Krimp! hanteert, kan op meerdere plekken worden toegepast, in verschillende krimp- en anticipeerregio’s.

Pilot en vervolg
Studio Papaver heeft een eerste kleinschalige pilot van het spel gedraaid in de Achterhoek, een anticipeerregio. Drie Achterhoekse bewoners hebben zich ingeleefd in het jaar 2039 en via opdrachten aan ideeën gewerkt om deze toekomst positief te beïnvloeden. De resultaten van deze eerste pilot zijn verrassend en veelbelovend. Studio Papaver is momenteel in gesprek met verschillende partijen om financiële middelen bij elkaar te krijgen om het spel verder uit te werken en uit te voeren in krimpgebieden in Nederland.

Lees hier het volledige persbericht over de oplevering van het project Leve de Krimp!, of download hier het bidbook waarin het hele project staat beschreven.