Studio Papaver

Home

5 februari 2013

Pauzestreken

Het project ‘Pauzestreken’ brengt de verschillende smaken van het pauzelandschap van Deventer in kaart. Pauzelandschappen zijn gebieden die hun oude functie zijn verloren, maar nog afwachtend zijn op hun nieuwe, toekomstige functie. Door de verschillende pauzelandschappen als één geheel te zien in plaats van als losse incidenten, worden grotere verbanden, structuren en kansen zichtbaar. Pauzelandschappen zijn een blijvend en structureel fenomeen binnen de hedendaagse stad waar meer mogelijk is dan dat momenteel gebeurt.

Het Deventerse pauzelandschap wordt ontsloten op internet [www.pauzestreken.nl] maar het was ook één keer letterlijk te betreden tijdens het publieke diner ‘Pauzelust’. Een expertmeeting annex diner annex ontdekkingsreis door het pauzelandschap van Deventer, met inspirerende input uit de rest van Nederland. Tijdens deze bijeenkomst is met dit diverse en kundige gezelschap gezocht naar tactieken hoe - buiten de instituties om – met pauzelandschappen kan worden omgegaan, nu en in de toekomst

 

14 september 2012

Nieuw project: H-Lab

H-LAB is een architectonisch experiment èn cultureel programma in Heesterveld. Op een concrete en hands-on manier wordt onderzocht hoe de tussentijd kan worden benut voor nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling. Twee woningen worden verbouwd tot een ‘modelwoning’ die een levensgrote groei-maquette van het bouwblok bevat. De woning biedt tegelijkertijd ruimte aan expertmeetings, lezingen en debatten. Het project onderzoekt daarmee niet alleen nieuwe processen van ontwikkelen, bouwen, beheren en exploiteren maar legt ook een relatie tussen de plaatselijke hiphop-cultuur en stedelijke ontwikkeling.

Na 50 jaar uniform corporatief beheer ligt de uitweg voor de vastgelopen stedelijke ontwikkeling in nieuwe typen van exploitatie en beheer: ontwikkelend beheer. Hoe daar concreet vorm aan kan worden gegeven is voor velen echter nog een vraag. Ondertussen nestelen zich op talloze locaties ‘tussentijdinitiatieven’ in leegstaande gebouwen of op braakliggende terreinen. Veelal innovatieve, creatieve doeners en denkers die wel raad weten met de overdaad aan ruimte maar vaak veroordeeld zijn tot de tijdelijkheid. Wat gebeurt er als deze groep initiatief neemt tot ontwikkelen voorbij de tussentijd? Het doel is om tot een innovatief èn realistisch toekomstperspectief voor Heesterveld en woningen zoals die in Heesterveld te komen en hiermee het discours rondom stedelijke ontwikkeling van een nieuwe impuls te voorzien.

H-LAB wordt op uitnodiging van Eva de Klerk ontwikkeld door Studio Iris Schutten i.s.m. BAVAVLA architecten, 2012architecten, Studio Papaver en de Heesterveld Creative Community.

Voor meer informatie kijk op www.h-lab.nu