Studio Papaver

Home

9 januari 2014

Leve de krimp! in jaarboek 2013


Het project Leve de Krimp! van Studio Papaver – in samenwerking met grafisch ontwerpers We Are Amp – is één van de 27 geselecteerde projecten in het Nederlandse jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2013. Het jaarboek brengt de beste, mooiste en meest voorbeeldige plannen, projecten en studies van 2013 in beeld. De projecten zijn ondergebracht in vier actuele thema’s: een lange adem bij het werken aan de stad, een nieuwe rol voor ontwerpers, bewezen ambacht, ingenieurskunst en ruimtelijk ontwerp. Het project Leve de Krimp! behoort tot de categorie ‘een nieuwe rol voor ontwerpers’. De selectiecommissie van het jaarboek bestond uit Eric Luiten (Rijksadviseur Landschap en Water), Jelte Boeijenga, Marieke Berkers, Ruurd Gietema en Maike van Stiphout.

Leve de Krimp - jaarboek

Het project Leve de Krimp! is een alternate reality game, een spelvorm waarbij bewoners uit een krimpgebied zich inleven in het jaar 2039. Bij aanvang van het spel wordt een beeld van deze toekomst geschetst; een wereld waarin niet geanticipeerd is op de krimp. Het spel illustreert deze toekomst door vier personages uit 2039 te laten vertellen hoe zij leven en waarmee zij worstelen in deze toekomstige – maar realistische – wereld. Vervolgens nodigt het spel bewoners uit het krimpgebied uit om mee te spelen. Spelers krijgen spelopdrachten die hen nú al laten ervaren wat een dergelijke toekomst betekent voor hun alledaagse leven. Spelers krijgen daarna de kans om met acties in het heden, 2013, de toekomst in 2039 positief te veranderen.

Studio Papaver heeft in het voorjaar van 2013 een eerste kleinschalige pilot van het spel gedraaid in de Achterhoek, een anticipeerregio. Drie bewoners hebben zich ingeleefd in het jaar 2039 en via opdrachten aan ideeën gewerkt om deze toekomst positief te beïnvloeden. De resultaten van deze eerste pilot zijn verrassend en veelbelovend. Studio Papaver is zoekt momenteel naar financiële middelen om het spel verder uit te werken en uit te voeren in krimpgebieden in Nederland.

Uit het jaarboek:

“Leve de Krimp! gaat de grote problematiek van teruglopende bevolkingsaantallen niet te lijf met beleidsstukken of structuurplannen, maar met een spel voor en met bewoners. Bewoners die wél in deze gebieden willen blijven wonen worden spelenderwijs bewust gemaakt van en betrokken bij de toekomst van hun eigen leefomgeving.”

“Studio Papaver geeft met Leve de Krimp! vorm aan stedenbouw nieuwe stijl waarin communicatie een sleutelrol speelt.”

6 mei 2013

H-LAB: nieuwe condities

In het kader van het project H-LAB in Heesterveld, werkte Anne Seghers van Studio Papaver op uitnodiging van en samen met Iris Schutten aan een onderzoek naar andere financieringsvormen en organisatiemodellen voor een adaptieve stad. Want waar de woningbouw de laatste honderd jaar een ontwikkeling heeft doorgemaakt van schaalvergroting en specialisatie wordt nu de omgekeerde richting belangrijk. De toekomst ligt in de transformatie van de bestaande voorraad en daarvoor zijn veranderingen nodig zijn op organisatorisch en financieel gebied, met name als het gaat om sociale woningbouw. Om tot een nieuwe strategie te komen zijn bestaande financierings-en organisatiemodellen bekeken aan de hand van interviews met uiteenlopende experts en diverse voorbeeldprojecten.


Om tot adaptief vastgoed en daarmee tot een adaptieve stad te komen, is gekeken welke financieringsvormen en organisatieconstructies kunnen fungeren als een humuslaag waarop deze adaptieve stad kan groeien. Sommige modellen zijn nieuw of in opkomst, andere bestaan al langer in andere branches maar vinden nog niet vaak hun weg naar toepassing in de gebouwde omgeving. Bij het inventariseren van geschikte financierings- en organisatiemodellen zijn er drie trends/denkpatronen te ontdekken.

- Het kortsluiten en/of verkleinen van systemen, zoals bij Revolving Fund, Cash-flow planning, Right to challenge, Prestatiecontract en Urban Mining
- Het herstellen van vertrouwen, zoals bij Trusts, LETS / Timebanking, Constructie Pyr en Coöperaties / Parapluhypotheken
- Het verbreden van investerend vermogen, zoals bij Slimmer Kopen, Crowd Funding, Koop/huur korting voor projecten met sociale en/of culturele meerwaarde, BIZ en Koophuur

Voor deze studie werden geïnterviewd: Mariska van den Berg, Karel Dekker, John Habraken, Eva de Klerk, Ruben Maes, Bart van den ouden, Hans Suurmond en Willem Verbaan. Voorbeeldprojecten die aan de orde komen zijn onder meer de Solids, het NDSM terrein en De Noordeparkbar in Amsterdam, De Atoomclub en de Vechtclub XL in Utrecht, Villa Welpeloo (Superuse Studios), de Champlain Housing Trust in Vermont (USA), Time/Bank, De Grote Pyr en de Lange beestenmarkt in Den Haag en het Wallisblock in Rotterdam.

Deze studie is gedaan op uitnodiging van en in samenwerking met Iris Schutten, in het kader van H-lab, een architectonisch evenement en cultureel programma in Heesterveld waarbij het ontwikkelen vanuit en voorbij de tussentijd centraal staat.

Deze studie is financieel mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur (nu Stimuleringsfonds Creatieve Industrie).

Download hier de pdf van het onderzoek.