Studio Papaver

Home

14 september 2012

Nieuw project: H-Lab

H-LAB is een architectonisch experiment èn cultureel programma in Heesterveld. Op een concrete en hands-on manier wordt onderzocht hoe de tussentijd kan worden benut voor nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling. Twee woningen worden verbouwd tot een ‘modelwoning’ die een levensgrote groei-maquette van het bouwblok bevat. De woning biedt tegelijkertijd ruimte aan expertmeetings, lezingen en debatten. Het project onderzoekt daarmee niet alleen nieuwe processen van ontwikkelen, bouwen, beheren en exploiteren maar legt ook een relatie tussen de plaatselijke hiphop-cultuur en stedelijke ontwikkeling.

Na 50 jaar uniform corporatief beheer ligt de uitweg voor de vastgelopen stedelijke ontwikkeling in nieuwe typen van exploitatie en beheer: ontwikkelend beheer. Hoe daar concreet vorm aan kan worden gegeven is voor velen echter nog een vraag. Ondertussen nestelen zich op talloze locaties ‘tussentijdinitiatieven’ in leegstaande gebouwen of op braakliggende terreinen. Veelal innovatieve, creatieve doeners en denkers die wel raad weten met de overdaad aan ruimte maar vaak veroordeeld zijn tot de tijdelijkheid. Wat gebeurt er als deze groep initiatief neemt tot ontwikkelen voorbij de tussentijd? Het doel is om tot een innovatief èn realistisch toekomstperspectief voor Heesterveld en woningen zoals die in Heesterveld te komen en hiermee het discours rondom stedelijke ontwikkeling van een nieuwe impuls te voorzien.

H-LAB wordt op uitnodiging van Eva de Klerk ontwikkeld door Studio Iris Schutten i.s.m. BAVAVLA architecten, 2012architecten, Studio Papaver en de Heesterveld Creative Community.

Voor meer informatie kijk op www.h-lab.nu

13 september 2012

Geselecteerd voor derde ronde Studio for Unsolicited Architecture

Studio Papaver is samen met Chris Collaris (www.chriscollaris.nl) geselecteerd voor de derde editie van de Studio for Unsolicited Architecture, Design and E-Culture – een initiatief van het Nederlands Architectuur Instituut en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ondersteund door het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Met het onderzoeksvoorstel “Krimp, naar een nieuw perspectief met bestaande stromen” wordt het komende half jaar (september 2012 – februari 2013) gewerkt aan een procesvoorstel hoe in krimpgebieden nieuwe kansen kunnen ontstaan wanneer bestaande stromen (kennis, geld, energie e.d.) op een andere manier verbonden worden. Hierbij is een nadrukkelijke rol weggelegd voor nieuwe media en datavisualisatie.

Meer lezen over de Studio for Unsolicited Architecture, Design and E-Culture.