Studio Papaver

Pauzestreken

// Anne Seghers // Iris Schutten // Rene Jansen // Moniek Oerbekke // Tim Heijmans //

De totale oppervlakte aan leegstand in Deventer is net zo groot als de geplande uitbreidingswijk Steenbrugge. De mogelijkheden van deze pauzelandschappen worden nog niet volledig benut! Braakliggende terreinen, leegstaande kantoren en verlaten woningen zouden beter gebruikt kunnen worden. Tijdelijk, of nog beter, voor het uitvinden van nieuwe functies. Het project ‘Pauzestreken’ brengt de verschillende smaken van het pauzelandschap van Deventer in kaart. Pauzelandschappen zijn gebieden die hun oude functie zijn verloren, maar nog afwachtend zijn op hun nieuwe, toekomstige functie. Door de verschillende pauzelandschappen als één geheel te zien in plaats van als losse incidenten, worden grotere verbanden, structuren en kansen zichtbaar. Pauzelandschappen zijn een blijvend en structureel fenomeen binnen de hedendaagse stad waar meer mogelijk is dan dat momenteel gebeurt.

Het Deventerse pauzelandschap wordt ontsloten op internet [www.pauzestreken.nl]. Deze website publiceert de resulaten van een half jaar onderzoek naar de potenties, mogelijkheden en belemmeringen voor het gebruik van pauzelandschappen. Maar het Deventerse pauzelandschap was ook één keer letterlijk te betreden tijdens het publieke diner ‘Pauzelust’. Een expertmeeting annex diner annex ontdekkingsreis door het pauzelandschap van Deventer, met inspirerende input uit de rest van Nederland. Tijdens deze bijeenkomst is met dit diverse en kundige gezelschap gezocht naar tactieken hoe - buiten de instituties om – met pauzelandschappen kan worden omgegaan, nu en in de toekomst.

Een dergelijke exercitie als deze inventarisatie en diner kan ook in andere steden ondernomen worden. Dat kan weer een vier-gangen diner zijn, maar ook een reeks bijzondere diners op één specifieke locatie. Tijdens dit diner kunnen betrokken stakeholders, lokale experts en deskundigen van buitenaf bij elkaar komen om tot nieuwe planvorming te komen. Interesse? Neem vrijblijvend contact op via seedsgrow[at]studiopapaver.com.