Studio Papaver

tussentijds ontwaken

Tussentijds Ontwaken

Het ontwerpend onderzoek Tussentijds Ontwaken stond in het teken van de ‘lege’ en onbestemde ruimtes die veelal rond grote ontwikkellocaties te vinden zijn. Studio Papaver onderzocht hoe de kracht van deze sluimerplekken via tijdelijk gebruik ingezet kan worden voor de ontwikkeling van de stad. Het project bestaat uit twee delen: een manifest dat ingaat op de benodigde mentaliteit voor het waarlijk gebruik van de tussentijd en een casus in de Tilburgse Spoorzone. De belangrijkste stelling is dat tijdelijk gebruik van tussentijdlocaties op twee schaalniveaus betekenis moet hebben. De tijdelijke ingreep moet zich wortelen in het lokale krachtenveld en de eigenheid van de plek, aanhakend op een lokale urgentie, maar tevens dienen de ingrepen gezamenlijk bij te dragen aan een bovenlokale urgentie, behoefte of probleem.

De resultaten van het project zijn vormgegeven als een online gids. Tevens is de informatie als pdf-boekje beschikbaar. Bekijk hier de online gids.

 

Het project Tussentijds Ontwaken is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur, de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg.

26 augustus 2011

Tussentijds Ontwaken – lokale werkgroep

Tijdens het ontwerpend onderzoek wil Studio Papaver werken met een lokale werkgroep. Het streven is om deze groep te laten bestaan uit een verzameling personen uit de Spoorzone en omgeving, die goed op de hoogte zijn van het alledaagse leven in het gebied. Studio Papaver zal de lokale werkgroep gedurende het proces benaderen met specifieke vragen over gebruik, verhalen en de geschiedenis van scheurplekken in de rand rond de Spoorzone.

Bij deze doet Studio Papaver een oproep om deel te nemen aan deze lokale werkgroep. Ben jij een lokale expert van de omgeving rond de Spoorzone? Weet jij veel te vertellen over wat er gebeurt, op en rond de scheurplekken die hier te vinden zijn? Ben jij bezig met een initiatief (spontaan of geregisseerd) rondom de Spoorzone waar Studio Papaver van op de hoogte zou moeten zijn? Voel jij je betrokken bij wat er in en rond de Spoorzone gebeurt en vind je het leuk om af en toe per e-mail of telefoon benaderd te worden met vragen hierover? Laat het weten via !

26 augustus 2011

Tussentijds Ontwaken – de eerste stappen gezet

Het analyseproces van Tussentijds Ontwaken is geen eenrichtingsverkeer. Het is geen gestroomlijnde reis waarbij je start op het hoogste schaalniveau en vervolgens langzaam afdaalt via de schaal van de wijk en de buurt naar de bewoner. Het voeren van gesprekken met bewoners, het fotograferen van interessante scheurplekken en de zoektocht naar sporen van gebruik vinden parallel plaats aan het analyseren van kaarten, het uitpluizen van de historie en het raadplegen van gebiedsplannen.

Deze aanpak heeft in de rand rond de Spoorzone een klein tiental interessante scheurplekken opgeleverd die, na een eerste kennismaking, bijzondere kwaliteiten lijken te bezitten. Vanaf september gaat stadsgeograaf Jan van Duppen (City Rhythms) in opdracht van Studio Papaver deze plekken nader doorlichten en het sociaal-ruimtelijke krachtenveld in beeld brengen. Het inzichtelijk maken van het krachtenveld per plek vormt een grondige basis voor het verdere ontwerpend onderzoek. Hiermee kan Studio Papaver kijken hoe deze ruimtes met hun bewoners en gebruikers een rol kunnen spelen binnen een stedelijke structuur die hecht tussen de bestaande stad en de nieuwe, toekomstige Spoorzone.

Interview Wim